دستگاه mvp pro  ساخت شرکت ادونس دیاگ  کشور انگلیس می باشد .

 شرکت advanced diagnostics  اولین و معتبرترین  شرکت در زمینه دستگاه های تعریف کلید در دنیا می باشد.

این دستگاه با ده تکن اولیه و تمامی نرم افزار های موجود ارایه می شود .

در صورت اتمام تکن باید تکن خریداری شود .

قیمت 250 تکن برای این دستگاه 55000000 ریال می باشد .