سوییچ استارت پیکان فابریکی
کد کالا : KHC-۳۵۷

تماس بگیرید

سوییچ استارت پیکان فابریکی

با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی در ساخت خودرو ها تغییر بسیاری ایجاد شد. برای مثال خودرو های اولیه فاقد سوییچ بودند و بعد از آن خودروهای هندلی وارد بازار شدند که با وجود دارا بودن سوییچ، فاقد استارت بودند. با اضافه شدن استارت به خودروها سوییچ با شکل امروزی تولید شد. امروزه در بسیاری از ماشین های پیشرفته سوییچ از اجزای کارایی و اصلی خودرو محسوب نمی شود و عملیات برق رسانی به مدارهای خودرو توسط مدار الکترونیکی پیشرفته انجام می شود. اما با این حال خودروهای بی شماری دارای سوییچ می باشند.
این سوییچ باعث خاموش و روشن شدن موتور خودرو می شود. محل سوییچ استارت معمولا در کنار فرمان و سمت راست آن می باشد. این سوییچ معمولا دارای 4 حالت  lOCK,ACC,ONوSTART می باشد.
حالت LOCK: در این حالت موتور خودرو خاموش و فرمان در حالت قفل قرار دارد. 
حالت ACC: در این حالت هم موتور خاموش می باشد ولی از تجهیزات جانبی برقی مثل رادیو می توان استفاده کرد.
حالت ON: در این حالت مدارهای الکتریکی خودرو باز شده و سیستم های برقی روشن می شود اما همچنان موتور خودرو خاموش می باشد.
حالت START: راه اندازی خودرو می باشد.